Accesul Mass Media

PRORENAL S.R.L.
Strada Ionita Sandu Sturza, nr. 29, Bacau

Reguli privind accesul Reprezentantilor mass-media in incinta clinicii

  1. Toti Reprezentantii mass-media, care vor oferi informatii inregistrate audio/vid o de pe teritoriul sau in legatura cu organizatia au obligatia de a asigura informarea obi ctiva a publicului prin prezentarea corecta a faptelor si evenimentelor.
  2. in incinta clinicii, accesul si vizitarea unitatii se face numai insotit de catre per oana delegata de conducerea clinicii respectand zonele cu acces interzis publicului.
  3. Accesul Reprezentantilor mass-media va fi permis pe teritoriul clinicii numai da a acestia isi asuma prin semnatura respectarea prezentelor reguli.
  4. Accesul in spital se face numai echipat corespunzator cu halat, incaltaminte s eciala si ecuson pentru identificare, in zonele si in intervalul orar astfel incat sa nu tulbure activitatea cadrelor medicale sau programul pacientilor, numai cu aprobarea con
    unitatii.
  5. Reprezentantii mass-media nu var lua interviuri, nu var efectua filmari sau foto rafii ale pacientilor din cadrul spitalului decat dupa ce se va obtine acordul scris al acesto a.
  6. Reprezentantii mass-media care var obtine 􀀚i utiliza informatii din cadrul spital lui folosind mijloace de inregistrare audio/video ascunse se fac raspunzatori pentru f ptele lor si var suporta consecintele. Utilizarea metodelor mentionate atrage dupa sine int rzicerea accesului in cadrul organizatiei cu alte ocazii, pe termen nelimitat.

Administrator,
Dr. Rosu Leonard